ANDROPAUZA

Nejen svět medicíny, ale i široká veřejnost se touto otázkou stále více zabývají. Odpověď se skrývá v termínech ANDROPAUZA, PADAM syndrom (Partial Androgen Deficiency of Aging Male), ADAM (Androgen Decline in the Aging Male) nebo Climacterium Virile, či snad ještě lépe částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Hormonální změny související s věkem jsou velice dobře popsány u žen a hormonální substituce v období klimakteria je dnes téměř samozřejmostí.

Také u mužů však dochází ve věku kolem 40 - 60 roků k poklesu hormonální aktivity. Na rozdíl od žen, nedochází u mužů k poklesu hormonů v krátkém časovém úseku, ale jde o děj kontinuální a pozvolný. Pro některé muže je toto období spojeno s postupnou a nepříjemnou změnou kvality života, poklesem jejich sexuality, nálady a energie. Někdy dokonce může vést i k závažnějším zdravotním problémům.

Pány, kteří na svá léta vypadají velmi dobře, a také pány, kteří vypadají podstatně starší než jsou, zná ze svého okolí asi každý. A každý muž by chtěl být samozřejmě v té první skupině, až bude starší. Potíž je v tom, že na to muži začínají myslet obvykle až tehdy, když se objevují výraznější potíže.  Menší problémy odbývají velmi často mávnutím rukou.

STÁRNUTÍ POPULACE

Podle údajů Světové zdravotnické organizace lidská populace stárne, zvyšuje se absolutní i relativní podíl mužů i žen ve starších věkových kategoriích. Zatímco na začátku 19. století žila na naší planetě 1 miliarda lidí, v současné době je to 7,4 miliardy a odhad pro rok 2050 je 9 miliard lidí.

Také v České republice se mění věková struktura populace, která je, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, charakterizována populačním stárnutím. Obecně můžeme říci, že obyvatelstvo České republiky v následujících 50 letech výrazně zestárne. Podíl osob ve věku nad 65 let by se mohl v roce 2050 přiblížit k jedné třetině, což by znamenalo zdvojnásobení současného podílu. Nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku - počet obyvatel starších 85 let by se měl do roku 2050 zpětinásobit.

Fenomén stárnutí mužské populace přináší i zvýšený výskyt nemocí a funkčních poruch typických pro starší věk. Nejčastějšími urologickými a andrologickými onemocněními u starších mužů jsou nezhoubné a zhoubné zvětšení prostaty, sexuální problémy a úbytek mužských pohlavních hormonů.