LÉČBA

Jaké změny pozoruje muž při léčbě nedostatku testosteronu?

 • zlepšení nálady, dobrého pocitu ze života;

 • zvýšení psychické a fyzické energie;

 • pokles podrážděnosti, zmenšení smutku, pocitů zlosti, únavy, nervozity;

 • zlepšení spánku, zvýšení chuti do sexuální aktivity;

 • zvýšení aktivní tělesné svalové hmoty, snížení obsahu tuku ve tkáních;

 • zvýšení imunity a odolnosti proti infekcím;

 • zvýšení svalové síly (úchop, síla horních a dolních končetin);

 • zvýšení sebedůvěry a sebevědomí v zaměstnání;

 • zvýšení energie v partnerských, domácích i společenských vztazích;

 • zvýšení myšlenkové pohotovosti, koncentrace, zlepšení vizuálně prostorového vnímání;

 • snížení odbourávání kostní hmoty, zvýšení hustoty kostní tkáně;

 • zlepšení regenerace celého těla;

 • snížení rizika srdečních onemocnění.

​Tyto účinky se dostavují obvykle během 3-8 týdnů léčby. Pro jejich udržení je nutný zdravý životní styl:

 • optimální jídelníček s nízkým obsahem lipidů a cholesterolu -› cévy pánve, cévy srdeční, cévy periferní;

 • pravidelná fyzická aktivita -› ukládání kalcia do kostí, svalová síla, průtok krve orgány;

 • regulace stresu -› odstranění zbytečných zdrojů stresu v zaměstnání, rodinném a partnerském životě;

 • regulace příjmu alkoholu -› v množství nejvíce do 4 dcl vína/den, podle hodnot jaterních testů a

 • omezení kouření.

Hormonální substituční léčba nemůže být zahájena bez klinického a biochemického vyšetření, které potvrzují nedostatek mužských pohlavních hormonů. 

Smyslem léčby je zlepšení příznaků nedostatku testosteronu, nastavení a udržení stabilních fyziologických koncentrací testosteronu.

Postup při léčbě je u každého pacienta individuální. Terapie u muže s osteoporózou je jiná než u pacienta, jehož hlavním problémem je sexuální dysfunkce. V případě osteoporózy je nutná dlouhodobá léčba, zatímco u sexuální dysfunkce může přinést efekt i relativně krátkodobá terapie.

​Léčba má svoje rizika a nežádoucí účinky, proto je nutné během léčby pacienta pečlivě sledovat. Centrální úlohu při sledování pacienta s PADAM syndromem, přesto že se jedná jednoznačně o mezioborovou problematiku, má urolog.

Zvláštní pozornost vyžaduje během této léčby prostata, jelikož androgeny mají významnou úlohu při jejím růstu a vývoji. Obecně je přijat konsensus, že hormonální substituční léčba nezpůsobuje karcinom prostaty, ale subklinický (nerozpoznaný karcinom při vyšetření konečníkem nebo vyšetřením PSA) karcinom prostaty se může významně manifestovat při léčbě testosteronem. Vyšetření prostaty konečníkem a stanovení hodnoty PSA jsou před zahájením léčby naprosto nutné, opakujeme je v 1. roce léčby každé 3 měsíce, a dále každoročně. Léčba testosteronem je absolutně kontraindikována u podezření na karcinom prostaty nebo prsu, také je kontraindikována u mužů s těžkými obtížemi s močením, které jsou způsobeny nezhoubným zvětšením prostaty. U těchto pacientů je léčba možná až po účinné urologické léčbě.