PŘÍČINY

Vždy se účastní více příčin, a u každého muže je třeba příčiny hodnotit individuálně. Hormonální změny patří mezi hlavní příčiny "mužských problémů".

Tyto změny se objevují spolu s přibývajícím věkem. Někdy dříve, někdy později. Nejčastěji se objevují po 50. roce života, a proto se také nazývají mužský přechod (andropauza). Srovnání s ženským přechodem však není přesné, změny probíhají pomaleji než u žen, a nejsou obvykle spojeny se zástavou tvorby zárodečných buněk (spermií).

Mužské pohlavní hormony - androgeny (zejména testosteron), se vytvářejí především ve varlatech. Menší část (asi 5 %) androgenů se vytváří v nadledvinách a tkáni mozku. Snižování hladiny testosteronu v krvi je patrné již od 30. roku života. Snižuje se hlavně hladina tzv. biologicky dostupného testosteronu, hormonální frakce, kterou tkáně nejvíce využívají k tvorbě bílkovin (proteinů).

Všechny lidské tkáně potřebují ke své stavbě, výměně opotřebovaných molekul a pro správnou funkci bílkoviny. Proto má nedostatek mužských pohlavních hormonů negativní vliv na celý organismus. Ten pak "předčasně stárne” (akcelerace biologického věku) se všemi negativními důsledky. Z výzkumů velkých studií vyplývá, že 30 % mužů ve věku 50 let má snížené hladiny mužských hormonů se všemi z toho plynoucími riziky. Včasnou diagnózou stavu a odpovídající léčbou lze těmto potížím někdy předejít. V případě již rozvinutých problémů je možná účinná léčba.

Hladina androgenů s věkem relativně klesá. Pokles bývá postupný, kvalita života se tedy zhoršuje pozvolna. Nástup potíží spojených s poklesem hormonálních hladin nebývá tak markantní, neexistuje jednoznačný, na první pohled zjevný indikátor poklesu hladin testosteronu. Problémy v období "mužského přechodu" se postupně zhoršují a přibývají. Pokles produkce androgenů neprobíhá tak, jako u žen pokles produkce estrogenů. Není spojen s tak významným projevem, jako je vymizení menstruace.

Během posledních desetiletí se ukázalo, že koncentrace testosteronu s věkem klesá. Nabízí se paralela s menopauzou u žen, ale pokles hladiny testosteronu u mužů je postupnější a méně výrazný v porovnání s poklesem produkce estrogenu u žen v přechodu. S ohledem na zvyšující se počet lidí vysokého věku v současném světě a na stoupající požadavky na kvalitu života, nikoliv pouze na dlouhověkost, vyžaduje tento fenomén naši pozornost. Dlouho bylo sporné, zda muži skutečně se stoupajícím věkem vykazují pokles hladiny testosteronu. Hladinu testosteronu mohou narušit také přidružená onemocnění ve vyšším věku. Není překvapením, že příznaky jsou stejné jako při nedostatku testosteronu:

  • ztráta libida,

  • ztráta schopnosti erekce,

  • ztráta duševní vitality,

  • úbytek svalové hmoty,

  • přibývání tukové tkáně (na hýždích),

  • osteoporóza při dlouhodobém nedostatku testosteronu.

Ačkoliv je zde určitá podobnost s menopauzou žen, jsou zde velké rozdíly. Jde o pomalu nastupující proces, který začíná ve věku 40 - 50 let a nemůže být přesně vymezen něčím, jako je poslední menstruace v případě menopauzy. Patofyziologické mechanismy provázející snižování produkce testosteronu v souvislosti s věkem se týkají zejména varlat, ale také hypotalamo-hypofyzární stimulace tvorby spermií klesá s věkem. Navíc nejvýznamnější nosič testosteronu, SHBG ( Sex-Hormone-Binding-Globulin) s věkem přibývá, důsledkem čehož je nižší hladina volně dostupného testosteronu. Nesmíme zapomínat, že hladina testosteronu v plazmě kolísá. Stejně jako luteinizační hormon (LH) je testosteron vylučován v dávkách v diurnálním rytmu. Nezřídka bývá jedním z příznaků nedostatku testosteronu porucha erekce. Jak jsme naznačili výše, schopnost erekce je z fyziologického hlediska souhrnem vzájemného působení vaskulárních, nervových, metabolických, endokrinních a v neposlední řadě i psychologických faktorů. Také v případě somatických příčin se vždy dostavují psychologické reakce na výskyt obtíží s erekcí, jako například zklamání, hněv a nedostatek sebedůvěry. Naopak některé formy psychologické poruchy erekce mohou být zlepšeny somatickou léčbou, jako jsou injekce vasoaktivních látek do topořivé tkáně. Taková farmakologicky vyvolaná erekce může být pro pacienta významná při znovuzískávání sebedůvěry. Chceme tím říct, že v každém případě selhání erekce musí být pečlivě zváženy jak somatické, tak psychologické faktory a na oboje je nutné se zaměřit. Pokud v problému se sexem hraje roli nedostatek testosteronu, je pomoc relativně snadná.