VYŠETŘENÍ

ANAMNÉZA

Lékař Vám bude klást otázky týkající se příznaků Vašeho onemocnění i jiných možných zdravotních problémů a onemocnění v rodině, aby mohl zhodnotit Váš celkový zdravotní stav. Dále ho bude zajímat, jaké léky trvale užíváte a jste-li alergický na určité medikamenty. Tyto informace mohou ovlivnit doporučení lékaře ohledně Vaší následné léčby.

DIGITÁLNÍ REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření je dostupné každému lékaři a má významnou roli zvláště v preventivním vyšetření u mužů starších 50 let. Vyšetření provádíme nejčastěji v poloze na zádech s pokrčenými koleny zavedením ukazováku s gumovou rukavicí, jejíž povrch je potřen gelem nebo vazelínou, přes anální otvor do konečníku. Šetrně provedené vyšetření je prakticky nebolestivé, velmi krátké a obavy nemusí mít ani pacienti, kteří trpí hemeroidy. Prostata je dobře hmatná přes stěnu konečníku a lékař může posoudit její velikost, tvar i charakter.

Prostata má být zhruba velikosti kaštanu, symetrická se žlábkem uprostřed, hladká, elastická, ohraničená proti okolí a nebolestivá.

Jakákoliv odchylka od elasticity, hladkosti povrchu, ohraničení žlázy či mobility sliznice konečníku ukazuje na možnost karcinomu prostaty. Je však nutné si uvědomit, že palpačně (prstem) lze vyšetřit jen asi 1/3 povrchu žlázy. Vyšetření není dostatečně spolehlivé pro diagnózu karcinomu prostaty a nelze je taktéž považovat za hlavní diagnostickou metodu pro stanovení diagnózy nezhoubného zvětšení prostaty. Slouží však jako užitečná metoda pro přibližné určení velikosti prostaty, která lékaři pomáhá při stanovení nejlepšího léčebného postupu.

PSA

PSA (prostatický specifický antigen) je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je secernována do semenné tekutiny, kde přispívá ke zkapalnění ejakulátu. V séru je přítomen ve formě volné (freePSA) nebo vázané. Součet volného a vázaného PSA se nazývá celkové PSA (totalPSA). Za normálních okolností je hladina PSA v séru pod 4 ng/ml a během 24 hodin je stálá. Jeho hodnota koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty. Zvýšení PSA v séru mohou vyvolat všechna tři nejčastější onemocnění prostaty - karcinom, nezhoubné zvětšení a zánět, dále pak operační výkony na prostatě, akutní zástava močení, masáž nebo biopsie prostaty, méně častěji i ejakulacePSA představuje nejlepší marker v současné onkologii. Zavedení rutinního měření PSA do klinické praxe na konci osmdesátých let znamenalo revoluci v diagnostice i v léčbě karcinomu prostaty.

Vyšetření PSA předpovídá pravděpodobnost s jakou je karcinom ohraničen na žlázu a má mimořádný význam při dlouhodobém sledování nemocných s karcinomem  prostaty.

VYŠETŘENÍ KRVE

Vyšetření hodnoty testosteronu provádíme ze vzorku krve, odebraného obvyklým způsobem ze žíly na předloktí. U mužů s onemocněním prostaty, starších 40 let a tam, kde v rodině je příbuzný s onemocněním prostaty, je třeba vyšetření prostatického specifického antigenu. Podle výsledků vyšetření lékař zvažuje eventuální další, cílené vyšetřovací postupy, které jsou v dnešní době ambulantní a nebolestivé. Po ukončení vyšetřování provede zhodnocení výsledků a seznámí pacienta s možnostmi léčby.